Lågaffektivt bemötande - Bo Hejlskov

 1 september 2020 – kl 18.00 – 21.00 på Kungsbacka teater 

Hur skapar vi en lugn familjevardag? Hur undviker vi oro och aggressivitet? Vad betyder lågaffektivt bemötande och hur gör man då? 

Lågaffektivt bemötande har sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårt med att reglera sina känslor. Lugn och självkontroll hänger ihop och Bo beskriver hur vi kan hjälpa de vi hör ihop med att få kontroll över sig själva, så de lättare kan samarbeta med sin omgivning. 

Bo lär oss hur vi använder vår egen affektkontroll för att utstråla lugn samt för att själva inte smittas av oro. 

Barn har ibland beteende som ställer till det för föräldrar, skola och förskola. Det kan vara bråk, vägran, skadegörelse eller enklare beteenden som lögner, hot eller glåpord. Ibland kan vi hantera beteende, och ibland kan vi inte. Men det ska såklart hanteras. 

Föreläsningen tar utgångspunkt i hur vi kan tänka kring beteendet och kring hanteringen av det, men handlar också om konkreta metoder för hantering, utvärdering och förändring. 

Dela inlägget.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte.