Studiecirkel föräldrastöd

Har du ett barn med NPF? Känner du att du behöver hjälp och stöd i din föräldraroll? Nu startar Attention Kungsbacka en studiecirkel för föräldrar till barn med NPF. Den här gången riktar vi oss till dig som har lite äldre barn, från ca 12 år och upp till ca 20 år.

Kursstart 28 mars

Alla familjer är olika och det finns ingen mall för hur en familj ska vara. Däremot finns det motsättningar och konflikter i familjer som bottnar i samma grundvillkor. Rollerna i familjen är i dagens samhälle inte förutbestämd och det är därmed upp till varje enskild familj hur de vill fungera som familj. En spännande men svår utmaning. 

Att utöver ovanstående utmaning, även ha ett barn med funktionsnedsättning innebär att det ställs extra höga krav på föräldrarna.
Förutom den omsorg barnet behöver långt upp i åldern, och kanske även som vuxen, ska föräldern ofta tackla omvärldens fördomar och kämpa för att få rätt hjälp till sitt barn.
Även barnet kan behöva mycket stöd och hjälp. Det kan vara svårt att veta vilka krav man kan ställa och hur man ska bemöta sitt barn.

På denna kurs betonar vi vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser. 

Vi arbetar tillsammans för att skapa hållbara relationer och att omvandla kärleksfulla tankar till kärleksfulla handlingar.

Har du en ungdom som är mellan 12 och 20 år och känner att det ibland är svårt för han/hon till exempel:

      Är mycket aktiv

      Ofta hamnar i konflikter

      Utsätter sig för risker

      Har svårt med kompisar

      Är ute sent på kvällen

      Vill vara ensam

      Har svårt med aktiviteter

      Har svårt att koncentrera sig

      Har fått en diagnos inom NPF, till exempel ADHD eller autism

Du är välkommen att delta i kursen där du/ni som föräldrar:

      Får möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar i samma situation och där ni stärker varandra i föräldrarollen

      Få tips på hur ni bibehåller en bra relation med ert barn under en turbulent tid

      Får tips och idéer hur ni kan underlätta vardagen för och med ungdomen och syskon

      Får information som kan öka förståelsen och ge mer kunskap om de svårigheter som finns

      Får tips på hur ni kan uppmärksamma ungdomens styrkor

 

Se inbjudan nedan för mer info och anmälan.

 

Välkomna!

Dela inlägget.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte.