Vad är NPF?

De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Det finns hög samsjuklighet, komorbiditet av störningar och syndrom som till exempel bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression.

Read More

Om oss!

Vi är en lokalförening i Kungsbacka som arbetar för att alla med NPF i kommunen ska få det stöd som de behöver. Tillsammans blir vi starka och kan hjälpas åt att kämpa för barns och vuxnas rättigheter i samhället. Föreningen öppnar upp till dialog med kommunens politiker och tjänstemän. Alla har vi olika erfarenheter och kunskaper som är viktiga i dessa möten

Read More

Bli medlem!

När du blir medlem i Riksförbundet Attention hjälper du oss förbättra vårt arbete för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. Vi är nu över 16 000 medlemmar och för varje ny medlem får vi större inflytande och kan göra mer.

Read More