Självskadebeteende - ett sätt att överleva

Föreläsning med
Malin Emanuelsdotter
Söndag 8 mars kl 16.00 - 17.00, studieförbundet vuxenskolan, Energigatan 9, bakre entrén.

Malin Emanuelsdotter är sjuksköterskan
som föreläser utifrån egen erfarenhet om
ett 20 år långt självskadebeteende, PTSD,
ångest, depression, ätstörning, flertalet
suicidförsök och läkemedelsmissbruk.

Läs mer

Bo Hejlskov - Lågaffektivt bemötande

1 september 2020 - kl 18.00 - 21.00 på Kungsbacka teater

Hur skapar vi en lugn familjevardag? Hur undviker vi oro och aggressivitet? Vad betyder lågaffektivt bemötande och
hur gör man då?
Lågaffektivt bemötande har sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårt med att
reglera sina känslor. Lugn och självkontroll hänger ihop och Bo beskriver hur vi kan hjälpa de vi hör ihop med att få kontroll
över sig själva, så de lättare kan samarbeta med sin omgivning.
Bo lär oss hur vi använder vår egen affektkontroll för att utstråla lugn samt för att själva inte smittas av oro.

Läs mer

Bli medlem!

När du blir medlem i Riksförbundet Attention hjälper du oss förbättra vårt arbete för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. Vi är nu över 16 000 medlemmar och för varje ny medlem får vi större inflytande och kan göra mer.

Bli medlem idag